ข่าวประชาสัมพันธ์

PR: ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุน สกอ.58

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
    1.แนวทางการสนับสนุนทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    2.การประชุมแนวทางข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    3.แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว 1 ด)
    4.คู่มือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว 1 ด)
 

 วันที่ : 15 ก.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 836