ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน โครงการวิจัยและรายงานวิจัยงานประจำ�สู่ งานวิจัย (Routine to Research : RtoR)”

 วันที่ : 6 พ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 427