ข่าวประชาสัมพันธ์

download template poster การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุน

 

 1. Template Poster

 2. รูปแบบการทำโปสเตอร์ 

 3. ตัวอย่างโปสเตอร์วันที่ : 16 ม.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1301