ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R to R) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
            การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R to R) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. สัญญาการรับทุนวิจัย 

                              - สัญญา             

                              - สัญญาคู่ฉบับ     วันที่ : 25 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 619