ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗

 สัญญาการรับทุน                      

 สัญญาคู่ฉบับการรับทุน             วันที่ : 21 พ.ย. 2556
ที่มา : s.suwannathen
อ่าน : 526