ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 2556

>

  

2. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย

 

2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย

2.2 สัญญาการรับทุนวิจัย (คู่ฉบับ)

2.3 ใบรับรองการตรวจสอบงานวิจัย

2.4 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


 

 

 วันที่ : 16 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 519