ข่าวประชาสัมพันธ์

download template poster การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุน

 

 

 1. Template Poster

 2. รูปแบบการทำโปสเตอร์ 

 3. ตัวอย่างโปสเตอร์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สุภาวดี สุวรรณเทน (พี่หนูดี) โทร 085 000 8511วันที่ : 20 ก.พ. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3429