ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒฯงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

>

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารเชิงหลักการ
  ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒฯงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        สกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555วันที่ : 19 ธ.ค. 2554
ที่มา : s.suwannathen
อ่าน : 850