ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ"

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ"


 

  ตัวอย่างบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 Power Point การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (1)

 Power Point การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (2)วันที่ : 1 ก.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 713