ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒฯงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554วันที่ : 23 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 862