ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ"วันที่ : 13 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2650