ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร เข้าอบรมเรื่อง"การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

1. กำหนดการอบรม 

2. แบบสำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 1 ก.ค. 2553
ที่มา : สุรพิน ขาวขันธ์
อ่าน : 2520