ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

>

 


วันที่ : 24 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 570