ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประเมินงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

>

 


วันที่ : 5 มิ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 797